ĐỐ VUI ĐỂ HỌC KHỐI 6

ĐỐ VUI ĐỂ HỌC KHỐI 6
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
KHỐI 6
TRƯỜNG THCS MINH THẠNH
Nhiệt liệt chào mừng
các em đến với hội thi
D? VUI D? H?C
1. Phần thi khởi động “Tôi là ai”
2. Phần xuất phát “Ai biết nhiều”
3. Phần thi tăng tốc “Ai nhanh hơn”
4. Phần thi về đích “Tôi chiến thắng”
D? VUI D? H?C
“Tôi là ai”
Phần này có một bộ câu hỏi gồm10 câu ( 10đ/1 câu), cả 9 học sinh đều lần lượt trả lời các câu hỏi.
Thời gian trả lời cho mỗi câu hỏi 10 giây tính từ khi đọc xong câu hỏi
Học sinh trả lời bằng cách giơ bảng con
Học sinh trả lời sai sẽ rời khỏi đội hình chính. Sau mỗi câu hỏi, nếu số học sinh của 3 đội dưới 50% thì sẽ bổ sung mỗi đội một học sinh, đội nào còn đủ 3 học sinh thì cộng 10 điểm thưởng, đội nào không còn học sinh thì dừng cuộc chơi.
Phần này được dừng lại sau ít nhất 5 câu và số học sinh còn lại của 3 đội dưới 50%. Mỗi học sinh còn lại sẽ được tính 10 điểm cho đội
1. Phần thi khởi động “Tôi là ai”
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
1. Phần thi khởi động “Tôi là ai”
CÂU 1
CÂU 2
CÂU 3
CÂU 4
CÂU 5
CÂU 6
CÂU 7
CÂU 8
CÂU 9
CÂU 10
Câu hỏi 1
Âm nhạc
Âm nhạc
Nhạc sĩ nào sáng tác bài hát “Làng Tôi” ?
Phạm Tuyên
Hoàng Lân
Văn Cao
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Câu hỏi 2
Văn học
Văn học
“Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.”
Câu nói ấy là của ai ?
Hồ Chí Minh
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Câu hỏi 3
Toán học
Số nào là bội của mọi số tự nhiên khác 0 ?
Số 0 chia hết cho mọi số tự nhiên.
Nên 0 là bội của mọi số tự nhiên.
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Toán học
Câu hỏi 4
Mỹ thuật
Tên gọi khác của chùa Một Cột là gì ?
Chùa Diên Hựu, Liên Hoa Đài.
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Mỹ thuật
Câu hỏi 5
Từ nào sau đây không có trong bài thơ “Lượm”
của Tố Hữu ?
Sài Gòn
Huế
Hàng Bè
Hà Nội
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Văn học
Văn học
Câu hỏi 6
Giao thông
Biển báo cấm
F
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Giao thông
Câu hỏi 7
Lịch sử
Tên khai sinh thời nhỏ của Bác Hồ là gì?
Nguyễn Sinh Cung
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Lịch sử
Câu hỏi 8
Năm 1944 tôi đã sáng tác bài hát : Tiến Quân Ca ( Quốc Ca ) vậy bạn cho biết tôi là ai
Phạm Tuyên
Hoàng Lân
Văn Cao
Tố Hữu
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Âm nhạc
Âm nhạc
Câu hỏi 9
Hãy cho biết tài nguyên nào sau đây là vô tận?
Nước ngọt
Không khí
Khoán sản
Cả 3 ý trên
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
GDCD
GDCD
Câu hỏi 10
Mỹ thuật
Chất liệu của công trình kiến trúc Tháp Bình Sơn ( Chùa Vĩnh Khánh, Vĩnh Phúc ) là gì ?
Đất nung
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Mỹ thuật
D? VUI D? H?C
“Ai biết nhiều”
2. Phần xuất phát “Ai biết nhiều”
Trong thời gian một phút, mỗi học sinh trả lời 3 câu hỏi thuộc lĩnh vực: toán, lý, hóa, sinh, văn, sử, địa, tiếng anh, tin học, TDTT, Văn học….
Mỗi câu trả lời đúng cộng 10 điểm, trả lời sai 0 điểm
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Câu hỏi 1
Câu hỏi 2
Câu hỏi 3
Câu hỏi 4
Câu hỏi 5
Câu hỏi 6
Câu hỏi 7
Câu hỏi 10
Câu hỏi 11
Câu hỏi 12
Câu hỏi 13
Câu hỏi 14
Câu hỏi 15
Câu hỏi 17
Câu hỏi 18
Câu hỏi 19
Câu hỏi 20
Câu hỏi 21
Câu hỏi 22
Câu hỏi 23
Câu hỏi 24
Câu hỏi 25
Câu hỏi 26
Câu hỏi 27
Câu hỏi 8
Câu hỏi 16
Câu hỏi 9
2. Phần xuất phát “Ai biết nhiều”
Câu hỏi 1
Văn học
Văn học
Truyện cổ dân gian nào mượn loài vật, sự vật để ngụ ý , nêu lên bài học luân lý cho người đời ?
Truyện ngụ ngôn.
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Câu hỏi 2
Văn học
Văn học
Câu ca dao
“ Đứa thì sứt mũi, sứt tai
Đứa thì chết nhóc bởi gai tre ngà.”
làm em nghĩ đến câu chuyện nào ?
Thánh Gióng
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Câu hỏi 3
Lịch sử
Quốc hiệu đầu tiên của nước ta, tồn tại đến năm 258 trước công nguyên là gì ?
VĂN LANG
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Lịch sử
Câu hỏi 4
Trẻ em phải từ bao nhiêu tuổi trở lên mới được đi xe gắn máy ?
Từ 15 tuổi trở lên
Từ 16 tuổi trở lên
Từ 17 tuổi trở lên
Từ 18 tuổi trở lên
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Giao thông
Giao thông
Câu hỏi 5
Danh từ chỉ loài vật nào sau đây đem lại một loại thông tin mà các từ khác không có ?
Chó
Mèo


Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Tin học
Tin học
Câu hỏi 6
Văn học
Văn học
Chi tiết cả làng góp gạo để nuôi Gióng, góp vải để may quần áo cho Gióng nói lên. Tinh thần gì của nhân dân ta trước họa xâm lăng
Tinh thần đại đoàn kết
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Câu hỏi 7
Có bao nhiêu loại biển báo giao thông đường bộ ?
( Biển báo cấm; Biển hệu lệnh;
Biển báo nguy hiểm;
Biển báo phụ; Biển chỉ dẫn )
2 loại
3 loại
4 loại
5 loại
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Giao thông
Giao thông
Câu hỏi 8
Dấu lặng có tác dụng gì ?
Chỉ thời gian tạm ngừng nghĩ của âm thanh
Là kí hiệu ghi độ ngân dài ngắn của âm thanh
Nâng cao nốt nhạc lên nửa cung
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Âm nhạc
Âm nhạc
Câu hỏi 9
Dãy nào sau đây là một dãy bit ?
0010311107
0100111001
0a1001e010
000c0d1110
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Tin học
Tin học
Câu hỏi 10
Mỹ thuật
Em hãy kể tên các phân môn của môn Mĩ Thuật ?
Thường thức mĩ thuật
Vẽ theo mẫu,
Vẽ tranh
Vẽ trang trí.
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Mỹ thuật
Câu hỏi 11
Lịch sử
Tên nước ta dưới thời Lí Bí là gì?
Vạn xuân
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Lịch sử
Câu hỏi 12
Con người tiếp nhận thông tin qua các giác quan nào ?
Thị giác, Thính giác
Thính giác, Khứu giác
Khứu giác, Xúc giác
Tất cả các giác quan
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Tin học
Tin học
Câu hỏi 13
Lịch sử
Ở các quốc gia cổ đại, phương tây có những tầng lớp xã hội chính nào ?
Chủ nô – nô lệ
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Lịch sử
Câu hỏi 14
Tiếng anh
Nhìn tranh trả lời câu hỏi?
“What time is it ?”
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Tiếng anh
Câu hỏi 15
Toán học
Cho 4 cặp điểm A, B, C, D vẽ đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi vẽ được bao nhiêu đường thẳng ?
6
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Toán học
Câu hỏi 16
TDTT
Khi tham gia trò chơi vận động, như vậy có phải là lúc đó em đã tập TDTT không ?
Có – Vì khi tham gia các trò chơi vận động, giúp cho chúng ta phát triển về thể lực, phát triển các nhóm cơ, xương, khớp…
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
TDTT
Câu hỏi 17
Nhịp 2/4 có mấy phách
1
2
3
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Âm nhạc
Âm nhạc
Câu hỏi 18
Tiếng anh
Nhìn tranh trả lời câu hỏi?
“ What is this ? ”
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Tiếng anh
Câu hỏi 19
Toán học
Tìm số tự nhiên x biết 3x - 1 = 80
X = 4
Giải
3x – 1 = 80
3x = 81
3x = 34
x = 4
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Toán học
Câu hỏi 20
TDTT
Theo em, TDTT có tác dụng góp phần nâng cao chất lượng học tập các môn học khác hay không ? Tại sao ?
Có – Vì tập luyện TDTT sẽ có sức khỏe tốt, tạo điều kiện cho trí tuệ phát triển được tốt hơn, từ đó giúp cho các em học tập các môn học và tham gia các hoạt động ở nhà trường đạt hiệu quả hơn.
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
TDTT
Câu hỏi 21
Cơ quan sinh dưỡng của thực vật là:
Rễ, thân và lá
Rễ, hoa và lá.
Thân, hoa và quả.
Thân, lá, quả.
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Sinh học
Sinh học
Câu hỏi 22
Hành tinh nào trong hệ Mặt trời gần Mặt trời nhất ?
Sao hỏa
Sao mộc
Sao thủy
Sao kim
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Địa lý
Địa lý
Câu hỏi 23
Tiếng anh
Nhìn tranh trả lời câu hỏi?
“ What is this ? ”
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Tiếng anh
Câu hỏi 24
Toán học
Nếu hai con mèo trong hai giờ ăn hết 2 con chuột thì 4 con mèo trong 4 giờ ăn hết mấy con chuột ?
8 con
Mỗi con mèo trong 4 giờ ăn hết 4 con chuột. Vậy 4 con mèo trong 4 giờ ăn hết 8 con chuột.
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Toán học
Câu hỏi 25
Địa lý
Khoảng cách từ Hà Nội đi Hải Phòng là 105km. Trên bản đồ khoảng cách giữa hai thành phố đo được 15cm. Vậy bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu ?
1/1.000.000
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Địa lý
Câu hỏi 26
Địa lý
Trái Đất ở vị trí thứ 3 trong hệ Mặt Trời có ý nghĩa gì ?
Hơi nước mới điều kiện tồn tại để duy trì sự sống
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Địa lý
Câu hỏi 27
Văn học
Văn học
Các từ : Thuyền, buồm, sóng, gió, biển thuộc từ loại nào ?
Danh từ
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
D? VUI D? H?C
“Ai nhanh hơn”
3. Phần thi tăng tốc “Ai nhanh hơn”
Có 4 câu hỏi, sau mỗi câu hỏi cả 3 đội cùng trả lời trong khoảng thời gian 30 giây
Đội trả lời đúng trong khoảng thời gian 10 giây đầu được 30 điểm/ câu
Đội trả lời đúng trong khoảng thời gian trên 10 giây đến 20 giây 20đ/câu
Đội trả lời đúng trong khoảng thời gian 20 đến 30 giây 10đ/câu
Trả lời sai không điểm
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
CÂU 1
CÂU 2
CÂU 3
CÂU 4
3. Phần thi tăng tốc “Ai nhanh hơn”
Câu hỏi 1
Vật lý
Em hãy tìm cách tính thể tích của một cái ghim kẹp giấy sao cho chính xác nhất ?
Em hãy bỏ khoảng 10 đến 20 chiếc ghim kẹp giấy vào trong bình chia độ. Sau đó lấy thể tích nước dâng lên trong bình chia độ chia cho số ghim đã thả vào. Kết quả thu được là thể tích của mỗi chiếc ghim kẹp giấy.
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Vật lý
Câu hỏi 2
Toán học
Tính tổng S = 0 + 1 +2 +3 +4 +…+ 99
Từ 0 đến 99 có 99 – 0 + 1 = 100 số hạng

Nên tổng S =
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Toán học
Câu hỏi 3
Tiếng anh
Nhìn tranh trả lời câu hỏi?


“ what does he do?”
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Tiếng anh
Câu hỏi 4
Vật lý
Bạn Mai muốn đo miệng của một cái bình hoa, nhưng Mai chỉ có một cây thước thẳng dài 50cm. Em hãy giúp Mai đo chu vi của bình hoa trên nếu em có thêm một tờ giấy kẻ ô và bút đánh dấu.
-Kê miệng bình hoa lên giấy kẻ ô.
-Đánh dấu trên miệng bình và trên tờ giấy tại vị trí miệng bình tiếp xúc với tờ giấy.
Lăn tròn miệng bình hoa sao cho vẫn tiếp xúc với tờ giấy và đi dọc theo một đường kẻ có sẵn trên giấy.
Đến khi vết đánh dấu trên miệng bình hoa quay đúng một vòng thì ta đánh dấu vị trí đó lại trên tờ giấy.
Dùng thước thẳng đo khoảng cách giữa hai vết đánh dấu trên tờ giấy ta thu được chu vi miệng bình.
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Vật lý
D? VUI D? H?C
“Tôi chiến thắng”
4. Phần thi về đích “Tôi chiến thắng”
Có 3 gói câu hỏi: 40(10,10,10,10), 60(10,10,20,20), 80(10,20,20,30) điểm, mỗi loại gói có 4 câu và mỗi đội được quyền chọn loại gói câu hỏi
Trong thời gian 10 giây của mỗi câu kể từ khi đọc xong câu hỏi, nếu đội đầu tiên trả lời đúng thì được cộng điểm, nếu không trả lời được hoặc trả lời sai thì có hai trường hợp:
Nếu hai đội( chỉ một đội dành quyền ưu tiên) trả lời đúng được hưởng trọn điểm khi đó đội 1 bị trừ 50% số điểm của câu hỏi
Trường hợp nếu đội 2 trả lời sai thì đội 1 không bị trừ điểm, đội 2 sẽ bi trừ 50% số điểm của câu hỏi
Phần này tính điểm đồng đội.
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
4. Phần thi về đích “Tôi chiến thắng”
Bộ câu hỏi
40 điểm
Bộ câu hỏi
60 điểm
Bộ câu hỏi
80 điểm
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
CÂU 1
( 10 điểm)
Bộ câu hỏi 40 điểm
CÂU 2
( 10 điểm)
CÂU 3
( 10 điểm)
CÂU 4
( 10 điểm)
Câu hỏi 1
Tin học
Cấu trúc chung của máy tính điện tử do nhà Toán học nào đưa ra ?
Von Neumann
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Tin học
Câu hỏi 2
Lịch sử
Điểm khác nhau giữa người tinh khôn và người tối cổ thời nguyên thủy?
Hình dáng, công cụ, tổ chức xã hội…
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Lịch sử
Câu hỏi 3
Văn học
Truyện dân gian Việt Nam đã nói đến một mối thù dai nhất? Đó là mối thù nào?
Mối thù giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh.
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Văn học
Câu hỏi 4
Lịch sử
Hãy kể tên các quốc gia lớn thời cổ đại mà em biết?
Phương Đông : Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc
Phương Tây : Hy Lạp, Rô- Ma
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Lịch sử
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
CÂU 1
( 10 điểm)
Bộ câu hỏi 60 điểm
CÂU 2
( 10 điểm)
CÂU 3
( 20 điểm)
CÂU 4
( 20 điểm)
Câu hỏi 1
Lịch sử
Những dấu tích của người tối cổ được tìm thấy ở đâu trên đất nước ta?
Lạng Sơn – Thanh Hóa – Đồng Nai….
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Lịch sử
Câu hỏi 2
Văn học
Chỉ ra từ dùng không đúng trong câu sau
và sửa lại cho đúng: Tiếng Việt có khả năng
diễn tả linh động mọi trạng thái của con người
Linh động Sinh động
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Văn học
Câu hỏi 3
Nhóm biển nào có dạng hình tròn, nền xanh lam trên biển có hình vẽ màu trắng?
Nhóm biển báo cấm
Nhóm biển chỉ dẫn
Nhóm biển hiệu lệnh
Nhóm biển báo nguy hiểm
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Giao thông
Giao thông
Câu hỏi 4
Toán học
a chia hết cho 6, và b chia hết cho 12 thì
a + b chia hết cho những số nào?
b chia hết cho 12. nên b chia hết cho 6
Suy ra a + b chia hết cho 6. Mà Ư(6) = {1, 2, 3, 6} nên a + b chia hết cho 1, 2, 3, 6
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Toán học
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
CÂU 1
( 10 điểm)
Bộ câu hỏi 80 điểm
CÂU 2
( 20 điểm)
CÂU 3
( 20 điểm)
CÂU 4
( 30 điểm)
Câu hỏi 1
Nhạc sĩ Văn Cao sinh và mất năm nào ?
1921- 1995
1922 -1995
1923 -1995
1923 - 1996
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Âm nhạc
Âm nhạc
Câu hỏi 3
Địa lý
Giải thích hiện tượng ngày và đêm?
Vì Trái Đất hình cầu, nên Mặt Trời chỉ chiếu sáng được một nửa, nửa được chiếu sáng là ban ngày, nửa không được chiếu sáng là ban đêm. Vì Trái Đất quay từ Tây sang Đông nên các nơi lần lượt có ngày và đêm
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Địa lý
Câu hỏi 4
Toán học
Tổng sau có chia hết cho 9 không?
1013 + 8
Tổng các chữ số của (1013 + 8) là
1+ +8 = 9 chia hết cho 9.

Vậy tổng 1013 + 8 chia hết cho 9.
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Toán học
Câu hỏi 4
Toán học
Tìm tổng của 3 số tự nhiên chẵn liên tiếp, biết rằng bảy lần số nhỏ nhất bằng 5 lần số lớn nhất?
Ba số tự nhiên chẵn liên tiếp là 2.k, 2.k + 2, 2.k + 4 (k N)
Và 7. 2k = 5.(2.k + 4)
14.k = 10.k + 20
14.k – 10. k = 20
4.k = 20
k= 5
Vậy 3 số tự nhiên chẵn liên tiếp là 10, 12, 14
Và 10 + 12 + 14 = 36
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Toán học
Câu hỏi 4
Toán học
Tìm tổng của 3 số tự nhiên chẵn liên tiếp, biết rằng bảy lần số nhỏ nhất bằng 5 lần số lớn nhất?
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Toán học
Câu hỏi 4
Toán học
Tìm tổng của 3 số tự nhiên chẵn liên tiếp, biết rằng bảy lần số nhỏ nhất bằng 5 lần số lớn nhất?
Đáp án
10s
D? VUI D? H?C
Toán học
Binh ...Boong...
Binh ...Boong...
  Thông tin chi tiết
Tên file:
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC KHỐI 6
Phiên bản:
N/A
Tác giả:
Nguyễn Mạnh Cường
Website hỗ trợ:
N/A
Thuộc chủ đề:
Tư liệu hay
Gửi lên:
28/11/2013 16:56
Cập nhật:
28/11/2013 16:56
Người gửi:
N/A
Thông tin bản quyền:
N/A
Dung lượng:
5.30 KB
Xem:
185
Tải về:
515
  Tải về
Từ site Trường THCS Minh Thạnh:
   Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?
Hãy click vào hình sao để đánh giá File

  Ý kiến bạn đọc

Tìm kiếm tài nguyên

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay52
  • Tháng hiện tại2,669
  • Tổng lượt truy cập2,509,052
Liên kế hữu ích
Thể thức văn bản hành chính
Văn bản pháp luật của bộ giáo dục và đào tạo
Tài nguyên giáo dục và học liệu
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Thăm dò ý kiến

Thông tin bạn cần cung cấp từ website là gì?

Đối tác
Nukviet edu
Vinades
Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
Phần mềm quản lý phổ cập Giáo dục
Trường THCS Minh Thạnh
Địa chỉ: Xã Minh Thạnh, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: ( 0274) 3545064

Mail:lanntminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây