Kế hoạch chiến lược 2015-2020

PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG THCS MINH THẠNH
 

     Số:      /KH-THCSMTh
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                  Minh Thạnh, ngày    tháng     năm 2015
 
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG GIAI ĐOẠN 2015-2020,
  TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025
 
            Trường THCS Minh Thạnh đóng trên địa bàn xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Trường được thành lập tiền thân là trường PTCS Minh Thạnh. Từ tháng 12 năm 1996 trở về trước thuộc Huyện Bình Long, Tỉnh Sông Bé. Từ ngày 1/1/1997 thuộc về xã Minh Thạnh, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Từ ngày 20/8/1998 thuộc về Huyện Dầu Tiếng. Trường được thành lập theo Quyết định số 22/2003//QĐ-UB ngày 16/4/2003 của Chủ tịch UBND Huyện Dầu Tiếng
Qua quá trình xây dựng và phát triển, trường THCS Minh Thạnh đã khẳng định được chức năng, nhiệm vụ của mình: Chất lượng giáo dục của nhà trường ngày được ổn định, giữ vững và nâng lên – Năm sau cao hơn năm trước. Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2015 – 2020 tầm nhìn 2025 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp cơ bản trong quá trình vận động xây dựng và phát triển của nhà trường đồng thời đây cũng là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hiệu trưởng, Ban giám hiệu, của Hội đồng nhà trường cũng như các hoạt động của cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường; để đáp ứng yêu cầu đổi mới của nền kinh tế xã hội.
 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
          1. Môi trường bên trong:
          a. Điểm mạnh.
          * Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên
- Tổng số CB.GV. NV của trường: 44; Trong đó: CBQL: 02, GV: 24, chuyên trách 10, nhân viên: 8
- Trình độ chuyên môn: 100% đạt chuẩn, trong đó có 56% trên chuẩn.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường và mong muốn nhà trường phát triển; năng lực chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục. Nhiều người có trình độ chuyên môn giỏi và bề dày kinh nghiệm phong phú.
- Cán bộ quản lý: có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực, kinh nghiệm và nhiệt tình trong công tác; có khả năng lập kế hoạch, xây dựng các giải pháp thực hiện phù hợp thực tiễn nhà trường; ích cực cập nhật các thông tin phục vụ yêu cầu công tác.
          * Chất lượng học sinh: 
Năm học Học lực (%) Hạnh kiểm (%)
Giỏi Khá TB Yếu Kém Tốt Khá TB Yếu
2010-2011 11,7 29,2 50,4 7,5 1,2 63,7 30,5 5,8  
2011-2012 15,1 32,2 46,4 5,7 0,7 72,5 21,4 6,1  
2012-2013 17,1 36 43,3 3,6   72,7 25 2,3  
2013- 2014 14,7 38,5 42,4 4,2 0,2 75,5 23,3 1,2  
2014-2015 13,8 40 41,6 3 0,7 78,3 19,2 2,5  
 
          * Về cơ sở vật chất
- Phòng học 14 phòng.
- Phòng bộ môn: 03
- Phòng Thư viện: 01
- Phòng Tin học: 02  với 67 máy đã được kết nối Internet
- Phòng nghe tiếng Anh: 0
- Phòng Y tế: 01
- Phòng thiết bị: 01.
- Phòng hiệu bộ: 07
     Cơ sở vật chất bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại
          *Thành tích:
- Trường THCS Minh Thạnh được đánh giá là một trong những trường có nề nếp kỉ cương tốt, có chất lượng dạy học ổn định.
- Danh hiệu thi đua:
   + Năm học 2011 - 1012: Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh; Trường Lao động xuất sắc; Công đoàn vững mạnh...
   + Năm học 2012 - 2013: Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh; Trường Lao động xuất sắc; Công đoàn vững mạnh xuất sắc...
+ Năm học 2013 - 2014: Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh; Trường Lao động xuất sắc; Công đoàn vững mạnh xuất sắc...
   + Năm học 2014 - 2015: Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh; Trường Lao động xuất sắc; Công đoàn vững mạnh xuất sắc...
- Trường đã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia từ tháng 12/2013
          b. Điểm hạn chế.
          - Tổ chức quản lý của Ban giám hiệu:
+ Chưa được chủ động tuyển chọn cán bộ, giáo viên, nhân viên
+ Điều kiện về nguồn lực chưa đảm bảo cho mọi hoạt động.
+ Đánh giá xếp loại chất lượng chuyên môn của giáo viên còn  mang tính động viên...
          - Đội ngũ giáo viên, nhân viên:
+ Năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên ch­ưa thực sự đồng đều. Nhân tố điển hình ít. Lực lượng giáo viên trẻ đ­ược bổ sung trong những năm gần đây tuy có cố gắng song còn thiếu kinh nghiệm, chưa bộc lộ rõ khả năng đào tạo, bồi d­ưỡng học sinh giỏi. Một bộ phận nhỏ giáo viên còn hạn chế trong hoạt động dạy học, quản lý, giáo dục học sinh theo hướng đổi mới.
+ Độ tuổi bình quân CBGV NV:  37,5 tuổi. Một số giáo viên tuổi cao khả năng trình độ công nghệ thông tin hạn chế.
+ Cơ cấu đội ngũ đủ về số lượng,  chưa đảm bảo về cơ cấu
          - Chất lượng học sinh: Chưa thật đồng đều; tỷ lệ học sinh đạt lực học giỏi các cấp thấp. Thành tích học sinh giỏi chưa ổn định; Kết quả thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không ổn định.
          - Số học sinh/lớp còn cao cũng làm hạn chế chất lượng dạy và học.
          - Cơ sở vật chất:  
+ Thiếu  phòng học bộ môn:  Ngoại ngữ  và một số phòng chức năng như: Phòng tổ chuyên môn; công đoàn; Truyền thống; Bảo vệ; Nhà đa năng...
+ Trang thiết bị dạy học: Một số đồ dùng dạy học đã cũ, độ chính xác thấp...
          3. Thời cơ.
Được sự quan tâm của Đảng uỷ, HĐND, UBND và các Ban ngành đoàn thể trong địa phương.
Được Phụ huynh và học sinh tín nhiệm, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để tổ chức hoạt động giáo dục học sinh.
          Được Phòng GD&ĐT Dầu Tiếng quan tâm, chỉ đạo sâu sát về mọi mặt, động viên kịp thời, luôn tạo mọi điều kiện để nhà trường phát triển.
          4. Thách thức.
          - Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa thực sự đáp ứng kịp thời yêu cầu dạy học.
          - Mâu thuẫn giữa yêu cầu ngày càng cao về chất lượng giáo dục và ý thức, động cơ học tập;  sự quan tâm của cha mẹ học sinh, của xã hội trong thời kỳ hội nhập.
          - Chất lượng của một số  giáo viên, nhân viên chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
          - Sự vươn lên mạnh mẽ của các nhà trường tạo ra sự cạnh tranh về chất lượng.
          - Các tệ nạn xã hội ngày càng nhiều và đạo đức của một bộ phận thanh thiếu niên sa sút ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giáo dục.
          - Minh Thạnh là một xã nông nghiệp, đời sống nhân dân không ổn định; nhiều gia mđình học sinh cha mẹ thường xuyên đi làm ăn xa; Mặt khác một bộ phận là dân ở nơi khác đến làm thuê theo thời vụ dẫn đến tình trạng con cái học không ổn định.
          5. Xác định các vấn đề ưu tiên.
          - Đổi mới phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục THCS. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
          - Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.
          - Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên,  nhân viên đủ Tâm và Tầm để thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong dạy học và công tác quản lý để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác.
          - Từng bước tăng cường cơ sở vật chất, xây mới, tu sửa, nâng cấp, và mua sắm mới cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu giáo dục...
          - Đổi mới công tác quản lý trên cơ sở đáp ứng theo các yêu cầu của các chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và chuẩn Quốc gia.
          - Tạo dựng môi trường giáo dục thân thiện: Nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm ngoan, môi trường giáo dục lành mạnh...
 
II. SỨ MỆNH, CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI  VÀ TẦM NHÌN:
          1. Sứ mệnh:
          Xây dựng nhà trường trở thành môi trường học tập nền nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao để mỗi học sinh đều có cơ hội, điều kiện phát triển năng lực và tư duy sáng tạo.
          2. Các giá trị cốt lõi:
- Tinh thần đoàn kết
- Khát vọng vươn lên
- Tính trung thực
- Tinh thần trách nhiệm
- Tính sáng tạo
- Lòng tự trọng
- Tình nhân ái
- Sự hợp tác
          3. Tầm nhìn:
          Phấn đấu nâng cao vị thế của trường, để trường THCS Minh Thạnh nằm trong tốp những trường THCS hàng đầu của huyện Dầu Tiếng, nơi học sinh sẽ lựa chọn để học tập và rèn luyện, nơi giáo viên  và học sinh luôn tự giác phấn đấu vươn lên vì sự phát triển của bản thân, vì danh dự và truyền thống nhà trường, đáp ứng các yêu cầu phát triển của đất nước.
 
III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC, CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG:
          1. Mục tiêu:
          a. Các mục tiêu tổng quát
Xây dựng nhà trường có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.
Phấn đấu đến năm 2020, trường THCS Minh Thạnh được xếp hạng trong tốp 5 trường THCS chất lượng cao của huyện Dầu Tiếng.
          b. Các mục tiêu cụ thể
          - Mục tiêu ngắn hạn: Năm 2015- 2016, giữ vững chất lượng giáo dục và danh hiệu “Trường chuẩn Quốc gia”; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và CNTT được tăng cường, đáp ứng nhu cầu dạy - học.
          - Mục tiêu trung hạn: Đến năm 2020, giữ vững chất lượng giáo dục và danh hiệu “Trường chuẩn Quốc gia”; phấn đấu Trường đạt kiểm định chất chất lượng mức độ 3; xây mới nhà đa năng đáp ứng nhu cầu vật chất phục vụ giảng dạy và học tập.
          - Mục tiêu dài hạn những năm tiếp theo: 
+ Chất lượng giáo dục được khẳng định bền vững;
+ Cơ sở vật chất đầy đủ, trang thiết bị hiện đại;
+ Xây dựng 01 nhà đa năng; nâng cấp sân bóng đá, đường chạy cho HS luyện tập.
+ Trường có chất lượng giáo dục toàn diện, phù hợp với mô hình giáo dục hiện đại và xu thế phát triển của địa phương, của cả nước.
+ Học sinh sau khi tốt nghiệp THCS, có đầy đủ kiến thức, kỹ năng để học lên, đào tạo nghề sau bậc THCS để có kỹ năng lao động trong cuộc sống.
          2. Chỉ tiêu:
          a. Đội ngũ cán bộ  giáo viên.
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ quản lý, giáo viên được đánh giá khá, giỏi 100%, nhân viên khá, giỏi 80% trở lên. Đội ngũ có kỹ năng ứng dụng CNTT, ngoại ngữ, tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới trong quản lý.
- 100% CBGV, NV sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm ứng dụng trong giảng dạy và công tác, có kỹ năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới trong dạy học.
- Đến 2020, tỷ lệ CBGV trên chuẩn đạt 80% trở lên.
          b. Học sinh
          - Qui mô:        
+ Phát triển lớp học: Từ 12 lớp (2015) đến 15 lớp (2020).
+ Học sinh: 35 - 40 hs/lớp
- Chất lượng học tập:
+ Trên 65% học lực khá, giỏi (>20% học lực giỏi)
+ Tỷ lệ học sinh có học lực yếu < 3%; không có học sinh kém.
+ Xét TN THCS đạt 98% trở lên.
     + Thi học sinh giỏi : Đứng trong tốp 5 trường trong huyện
- Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống.
+ Chất lượng đạo đức: 97% hạnh kiểm khá, tốt.
+ Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực, tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện.
          c. Cơ sở vật chất.
          - Đến năm 2016 :    
+ Phòng học, phòng làm việc, phòng phục vụ được trang bị các thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc đạt chuẩn.
+ Các phòng bộ môn, phòng  học tin được trang bị nâng cấp theo hướng hiện đại.
+ Thay mới bàn ghế học sinh phù hợp.
+ Quy hoạch sân thể dục hợp lí, đáp ứng yêu cầu học tập và hoạt động ngoài giờ của học sinh.
          - Đến năm 2020 :
+ Xây dựng nhà đa năng cho trường;
+ Tiếp tục xây dựng môi trường sư phạm đảm bảo các tiêu chí “Xanh - Sạch - Đẹp- An toàn”.
Tham mưu cấp trên trang bị thiết bị cho phòng nghe – nhìn để HS học tốt môn Tiếng Anh. 
          3. Phương châm hành động :
“Chất lượng giáo dục là uy tín, danh dự của nhà trường”
 
IV. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
          1. Các giải pháp chung
- Tuyên truyền trong CB.GV.NV và học sinh về nội dung kế hoạch chiến lược trên mọi phương tiện thông tin, lấy ý kiến để thống nhất nhận thức và hành động của tất cả các cán bộ, nhân viên trong trường theo các nội dung của Kế hoạch chiến lược. Phát huy truyền thống đoàn kết của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên, quyết tâm thực hiện được các mục tiêu của Kế hoạch đã đề ra.
- Xây dựng Văn hoá Nhà trường hướng tới các giá trị cốt lõi đã nêu ở trên.
- Tăng cường công tác xã hội hoá giáo dục, gắn kết có hiệu quả giữa Nhà trường với các cơ quan, đoàn thể địa phương, các doanh nghiệp, nhà tài trợ và cộng đồng.
          2. Các giải pháp cụ thể
          a.  Thể chế và chính sách:
-  Xây dựng cơ chế tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tổ chức bộ máy, tài chính và Quy chế chi tiêu nội bộ theo hướng phát huy nội lực, khuyến khích phát triển cá nhân và tăng cường hợp tác với bên ngoài.
- Hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế về mọi hoạt động trong trường học mang tính đặc thù của trường, đảm bảo sự thống nhất. 
          b.  Tổ chức bộ máy:
- Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy năng lực, sở trường của từng CBGV,NV phù hợp với yêu cầu giảng dạy, công tác.
- Thực hiện phân cấp quản lý theo hướng tăng quyền chủ động cho các tổ chuyên môn, các đoàn thể trong trường. 
          c. Công tác đội ngũ :
- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ tin học cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực; đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
- Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo hướng sử dụng tốt đội ngũ hiện có, đáp ứng được yêu cầu của công việc.
- Định kỳ đánh giá chất lượng hoạt động của cán bộ giáo viên thông qua các tiêu chí về hiệu quả, đóng góp cụ thể của cán bộ giáo viên đối với sự phát triển của nhà trường. Trên cơ sở đó sẽ đề bạt, khen thưởng xứng đáng đối với những cán bộ giáo viên, nhân viên có thành tích xuất sắc.
- Đầu tư có trọng điểm để phát triển đội ngũ cán bộ GV cốt cán, cán bộ GV trẻ, có năng lực, bố trí vào các vị trí chủ chốt của nhà trường.
- Tạo môi trường làm việc năng động, thi đua lành mạnh, đề cao tinh thần hợp tác và chia sẻ với những điều kiện làm việc tốt nhất để mỗi cán bộ  giáo viên, nhân viên đều tự hào, muốn cống hiến và gắn kết với Nhà trường.
          d. Nâng cao chất lượng giáo dục:
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.
- Định kỳ rà soát, đổi mới, kiểm định chất lượng chương trình giáo dục, nội dung và phương pháp giảng dạy theo xu hướng linh hoạt, hiện đại phù hợp với đổi mới giáo dục.
- Thực hiện tốt việc thường xuyên tự đánh giá chất lượng giáo dục THCS.
          e. Cơ sở vật chất:
- Tham mưu Đảng, chính quyền địa phương đầu tư xây dựng nhà đa năng… đảm bảo đúng tiêu chuẩn cơ sở vật chất của trường đạt chuẩn quốc gia.
- Đầu tư có trọng điểm để hiện đại hoá các phòng học, các phòng học bộ môn,  khu làm việc của giáo viên, khu vui chơi thể dục thể thao của HS …
- Tiếp tục đầu tư máy tính, bảng tương tác thông minh và các thiết bị đảm bảo cho việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng mạng thông tin quản lý giữa giáo viên, các tổ chuyên môn với Nhà trường liên thông qua hệ thống nối mạng Internet. 
          f. Kế hoạch - tài chính:
- Xây dựng kế hoạch phát triển hàng năm của và  nhà trường, tổ chuyên môn, các đoàn thể.
- Xây dựng cơ chế tài chính theo hướng tự chủ hoạch toán và minh bạch các nguồn thu chi theo quy định.
- Tìm kiếm sự hỗ trợ tài chính từ các tổ chức, cá nhân khác.
- Không tồn đọng việc thu chi trái quy định của pháp luật và của ngành.
- Đảm bảo các quyền lợi ích hợp pháp của CB.GV.NV và HS.
          g. Chương trình truyền thông, phát triển và quảng bá thương hiệu:
- Hiện đại và khai thác có hiệu quả website của Trường, phát huy hiệu quả chương trình phát thanh tuyên truyền Măng non. Cung cấp các thông tin về hoạt động giáo dục của trường tới nhân dân; chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh…
- Khuyến khích cán bộ giáo viên tham gia tích cực vào các sự kiện, các hoạt động của cộng đồng và ngành.
- Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của xã hội đối với Nhà trường. Coi chất lượng giáo dục, đặc biệt là chất lượng học sinh giỏi và chất lượng tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập là uy tín, danh dự của nhà trường.
- Phát huy truyền thống Nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.
 
V. VAI TRÒ CỦA CÁC BÊN THAM GIA
          1. Phổ biến kế hoạch chiến lược:
Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường, cơ quan chủ quản, CMHS, học sinh, tới Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương ...
           2. Tổ chức:
- Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược, gồm các thành viên đại diện cấp ủy chi bộ, Hiệu trưởng, Chủ tịch công đoàn, Phó hiệu trưởng, Tổ trưởng chuyên môn, Tổng phụ trách, Bí thư đoàn, đại diện thanh tra nhân dân, đại diện cha mẹ học sinh.
- Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai và thực hiện kế hoạch chiến lược. Đánh giá, sơ kết, điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau mục tiêu chiến lược đặt ra.
          3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược:
Giai đoạn 1: Từ năm 2015 - 2016 : Phấn đấu giữ vững danh hiệu Trường chuẩn quốc gia và Trường lao động xuất sắc được UBND tỉnh tặng bằng khen.
Giai đoạn 2: Từ năm 2016 - 2017: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ vững danh hiệu Trường chuẩn quốc gia; phấn đấu đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3; đạt danh hiệu Trường tiên tiến xuất sắc, được đề nghị khen bậc cao..
Giai đoạn 3: Từ năm 2017 – Những năm tiếp theo: Đạt thương hiệu trường trọng điểm chất lượng cao của huyện và ở trong tốp 5 trường THCS dẫn đầu của huyện Dầu Tiếng. Luôn giữ vững Trường chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn chất lượng giáo dục theo quy định. 
          4. Đối với Hiệu trưởng:
          Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường. Thành lập Ban kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học. Cụ thể:
- Chỉ đạo xây dựng và phê duyệt lộ trình chi tiết thực hiện kế hoạch chiến lược chung cho toàn trường.
- Tổ chức đánh giá thực hiện kế hoạch hành động hàng năm của toàn trường và thực hiện kế hoạch chiến lược của toàn trường theo từng giai đoạn phát triển.
          5. Đối với Phó Hiệu trưởng:
Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục.
          6. Đối với tổ trưởng chuyên môn:
Tổ chức thực hiện kế hoạch tổ; kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
- Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể (từng năm, học kì, tháng, tuần) trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, hiệu quả, tác động, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.
- Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân phù hợp với trách nhiệm, quyền hạn.
- Chủ động xây dựng các dự án phát triển của tổ chuyên môn, các tổ chức trong nhà trường.
          7. Các tổ chức đoàn thể trong trường:
- Hàng năm xây dựng chương trình hành động thực hiện các nội dung liên quan trong vấn đề thực hiện kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.
- Tuyên truyền, vận động mọi thành viên của tổ chức mình thực hiện tốt các nội dung và giải pháp trên, tham mưu, góp ý với nhà trường điều chỉnh, bổ sung những nội dung phù hợp để có thể thực hiện tốt kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.
          8. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, nhân viên:
- Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học.
- Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học.
- Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
          9. Đối với học sinh:
- Không ngừng phấn đấu học tập, tích cực tham gia hoạt động để sau khi tốt nghiệp THCS có kiến thức, kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu xã hội, tiếp tục học trung học phổ thông hoặc học nghề.
- Ra sức rèn luyện đạo đức, rèn luyện kĩ năng sống để trở thành những  công dân tốt. 
          10. Ban đại diên cha mẹ học sinh
- Cùng với nhà trường tuyên truyền vận động cha mẹ học sinh thực hiện một số mục tiêu của Kế hoạch chiến lược.
- Phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc giáo dục học sinh. Quan tâm đúng mức đối với con em, tránh “khoán trắng” cho nhà trường.
         
VI. KẾT LUẬN:
Kế hoạch chiến lược nhằm định hướng cho quá trình xây dựng và phát triển  nhà trường trong thời gian 5 đến 10 năm tới; giúp cho nhà trường có sự điều chỉnh hợp lý trong kế hoạch thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Kế hoạch chiến lược cũng thể hiện sự quyết tâm của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường trong việc xây dựng nhà trường luôn xứng đáng với niềm tin của nhân dân, học sinh  đáp ứng ngày một tốt hơn các yêu cầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Trên đây là kế hoạch chiến lược phát triển trường trung học cơ sở Minh Thạnh giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến năm 2025. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và học sinh. Xin chân thành cảm ơn.
 
Nơi nhận:
  • PGDĐT;
  • UBND xã
  • Các tổ CM, đoàn thể;
  • Ban đại diện CMHS
  • Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
NGUYỄN THỊ MINH HỢI
 
                                                                                       
                               
DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO DẦU TIẾNG
 
 
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay31
  • Tháng hiện tại4,825
  • Tổng lượt truy cập2,511,208
Liên kế hữu ích
Thể thức văn bản hành chính
Văn bản pháp luật của bộ giáo dục và đào tạo
Tài nguyên giáo dục và học liệu
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Thăm dò ý kiến

Thông tin bạn cần cung cấp từ website là gì?

Đối tác
Nukviet edu
Vinades
Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
Phần mềm quản lý phổ cập Giáo dục
Trường THCS Minh Thạnh
Địa chỉ: Xã Minh Thạnh, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: ( 0274) 3545064

Mail:lanntminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây