Kế hoạch chiến lược 2010-2015

PHÒNG GD&ĐT DẦU TIẾNG
TRƯỜNG THCS MINH THẠNH.
 

     Số:       /KH-THCS.MTh
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập – Tự do – hạnh phúc
   
                Minh Thạnh, ngày 6 tháng 8 năm 2013  
 
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
TRƯỜNG THCS MINH THẠNH  
GIAI ĐOẠN 2010 – 2015, TẦM NHÌN 2020
(Điều chỉnh)
 
 
 
 
     Trường THCS Minh Thạnh – Dầu Tiếng - Bình Dương tiền thân là trường PTCS Minh Thạnh từ tháng 12 năm 1996 trở về trước thuộc Huyện Bình Long, Tỉnh Sông Bé. Từ ngày 1/1/1997 thuộc về xã Minh Thạnh, Huyện Bến Cát, Tỉnh Bình Dương. Từ ngày 20/8/1998 thuộc về Huyện Dầu Tiếng. Trường được thành lập theo Quyết định số 22/2003//QĐ-UB ngày 16/4/2003 của Chủ tịch UBND Huyện Dầu Tiếng. Trường nằm trên ấp Lò Gạch, cách trung tâm xã Minh Thạnh 1,5 km trên trục lộ chính đường liên tỉnh đi Bình Phước và Tây Ninh. Ra đời trong công cuộc đổi mới nền giáo dục Việt Nam, trong những năm qua trường THCS Minh Thạnh đang đi trên chặng đường đầy thử thách khó khăn nhưng cũng có rất nhiều thuận lợi. Những kết quả mà nhà trường đã đạt được đã chứng minh điều đó. Nhà trường đang từng bước phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành, đã đang và sẽ trở thành một ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt, một địa chỉ tin cậy của cha mẹ học sinh và học sinh địa phương.
Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường đoạn 2010-2015, tầm nhìn 2020 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu chiến lược và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hội đồng trường và hoạt động của BGH cũng như toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Xây dựng và triển khai kế hoạch chiến lược của trường THCS Minh Thạnh là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng các trường bạn xây dựng ngành giáo dục của huyện phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước khu vực và thế giới.
I/ TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG.
          1. Điểm mạnh.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường: 36; trong đó: BGH: 2, giáo viên: 25, chuyên trách : 3, công nhân viên: 5.
- Trình độ CM: 100% đạt chuẩn, trong đó có 8 GV trình độ đại học.
- Công tác tổ chức quản lý của BGH: Có tầm nhìn khoa học, sáng tạo. Kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn có tính khả thi, sát thực tế. Công tác tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá sâu sát, thực chất và đổi mới. Được sự tin tưởng cao của cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường. dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên:  nhiệt tình, có trách nhiệm, yêu nghề, gắn bó với nhà trường mong muốn nhà trường phát triển, chất lượng chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm đa số đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
- Chất lượng học sinh:
+ Tổng số lớp: 12
          + Xếp loại học lực năm học 2012 – 2013: Giỏi: 67= 17.1% ; Khá:141= 36%; TB : 170= 43.3%; Yếu, kém: 14 = 3.6%.
+ Xếp loại hạnh kiểm năm học 2012 – 2013: Tốt: 285 HS = 72.7 % ; Khá: 98 HS = 25 % ; TB: 9 HS = 2,3% .
+ Thi HS giỏi cấp huyện, cấp Tỉnh mỗi năm đều có giải.
+ Tỷ lệ tốt nghiệp THCS năm học 2012 - 2013: 95,5 %.
- Cơ sở vật chất:
+ Phòng học: 14
+ Phòng bộ môn  : 01
+ Phòng Thư viện: 01
+ Phòng tin học: 02 (với 39 máy )
+ Phòng thiết bị : 01
Cơ sở vật chất bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện tại.
- Thành tích chính: Đã khẳng định được vị trí trong ngành giáo dục huyện được học sinh và phụ huynh học sinh tin cậy.
Năm học 2010 – 2011: trường LĐTT – UBND Huyện khen. Năm học 2011 – 2012: Trường đạt danh hiệu Lao động tiên tiến Sở GDĐT khen
2. Điểm hạn chế.
- Tổ chức quản lý của Ban Giám Hiệu:
+ Chưa chủ động tuyển chọn được nhiều giáo viên, cán bộ có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và tinh thần trách nhiệm cao.
+ Đánh giá chất lượng chuyên môn của giáo viên còn mang tính động viên.
- Đội ngũ giáo viên, nhân viên: Một bộ phận nhỏ giáo viên chưa thực sự nhiệt tình trong phong trào thi giáo viên giỏi, làm đồ dùng dạy học.  
- Chất lượng học sinh:  Một bộ phận học sinh ý thức học tập, rèn luyện chưa tốt. Chất lượng đầu vào còn thấp, đặc biệt là đối với môn Toán, tiếng Anh.
Ý thức bảo quản tài sản chung và ý thức học tập của một bộ phận học sinh (khoảng 15%) chưa cao. Bên cạnh đó là sự thiếu quan tâm ở gia đình của phụ huynh học sinh.
- Cơ sở vật chất: Chưa đồng bộ, hiện đại. Phòng thực hành Lý, Hoá, Sinh chưa có, bàn ghế chất lượng thấp.
Chưa có các phòng thực hành đúng chuẩn.
Chưa có nhà đa năng.
3. Thời cơ.
Ngành GD đã có nhiều đổi mới về thể chế quản lý, cải cách hành chính...
Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, địa phương, phu huynh học sinh.
Đã có sự tín nhiệm của học sinh và phu huynh học sinh trong địa phương.
Đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ, được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn và kỹ năng sự phạm khá, tốt.
Nhu cầu giáo dục chất lượng cao rất lớn và ngày càng tăng.
4. Thách thức:
- Đòi hỏi ngày càng cao về chất lượng giáo dục của cha mẹ học sinh và xã hội trong thời kỳ hội nhập.
- Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.
- Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, công nhân viên.
- Sự phối kết hợp của phụ huynh học sinh với nhà trường.
- cơ sở vật chất và tài chính cần có để đạt chuẩn trong thời gian tới.
5. Xác định các vấn đề ưu tiên.
- Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh.
- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Ứng dụng CNTT trong dạy – học và công tác quản lý.
- Tăng các nguồn tài chính và các phương án đầu tư phát triển trường đạt chuẩn Quốc gia vào cuối năm 2013.
- Tự đánh giá chất lượng từ bên trong và từ bên ngoài một cách trung thực, khách quan
- Áp dụng các chuẩn vào việc đánh giá hoạt động của nhà trường về công tác quản lý, giảng dạy.
II/ SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ CÁC GIÁ TRỊ .
1. Sứ mạng :
Tạo dựng được môi trường học tập về nề nếp, kỷ cương, có chất lượng giáo dục cao để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển tài năng và tư duy, sáng tạo.
          2. Tầm nhìn:
Là một trong những trường có chất lượng cao mà học sinh tin tưởng và lựa chọn để học tập và rèn luyện. Nơi giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn tới xuất sắc.
          3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường.
          - Tình đoàn kết                                             - Lòng nhân ái
          - Tinh thần trách nhiệm                                - Sự hợp tác
          - Lòng tự trọng                                             - Tính sáng tạo
          - Lòng tin và trung thực                                - Khát vọng vươn lên
          - Lấy người học làm trung tâm                         - Chất lượng và hiệu quả cao
III/ MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC.
  1. Mục tiêu.
Xây dựng nhà trường chuẩn Quốc gia, có uy tín về chất lượng giáo dục, là mô hình giáo dục hiện đại, tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển của đất nước và thời đại.
2. Chỉ  tiêu.
2.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên.
- Năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên được đánh giá khá, giỏi trên 80%.
- Giáo viên nam dưới 50 tuổi, nữ dưới 45 tuổi sử dụng thành thạo máy tính.
- Số tiết dạy sử dụng công nghệ thông tin trên 30% .
- Trên 10 % giáo viên giỏi cấp huyện, tỉnh.
- 100 % cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ Đại học.
2.2. Học sinh
- Quy mô:  + Lớp học: 12 à 14 lớp.
       + Học sinh: 500 học sinh.
- Chất lượng học tập:
          + Trên 40% học lực khá, giỏi (15% học lực giỏi)
          + Tỷ lệ học sinh có học lực yếu < 5%, học sinh kém không quá 2%
           + Tỉ lệ học sinh bỏ học : < 1%
           + Thi học sinh giỏi Huyện, tỉnh  8 - 12 giải trở lên
 + Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS đạt 97% trở lên.
- Chất lượng đạo đức, kỹ năng sống.
          + Chất lượng đạo đức: 98% hạnh kiểm khá, tốt.
+ Học sinh được trang bị các kỹ năng sống cơ bản, tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện.
2.3. Cơ sở vật chất.
- Phòng học, phòng làm việc, phòng phục vụ được sửa chữa nâng cấp, trang bị các thiết bị phục vụ dạy, học và làm việc đạt chuẩn.
- Các phòng tin học, Phòng bộ môn được trang bị nâng cấp theo hướng hiện đại.
- Tham mưu với lãnh đạo PGD đề nghị cấp huyện xây nhà đa năng cho trường để h5oc sinh có điều kiện luyện tập TDTT tốt hơn.
- Đảm bảo thu – chi nguồn lực tài chính đúng theo nguyên tắc, công khai, dân chủ. Bố trí nguồn lực vật chất hợp lý.
- Xây dựng chuẩn nhà trường thân thiện, học sinh tích cực.
3. Phương châm hành động : “Chất lượng giáo dục là danh dự của nhà trường”, “Dạy thật, học thật, thi thật, chất lượng thật„
          Khẩu hiệu hành động : “Tận tâm, tận tụy, tận lực, tất cả vì Học sinh thân yêu”
4. Các giải pháp chiến lược :
          - Nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp GD.
          - Xây dựng và phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà trường trong giai đoạn mới.
          - Huy động nguồn lực tài chính và phát triển cơ sở vật chất nhà trường
          - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông.
          - Đẩy mạnh công tác thông tin xây dựng thương hiệu Nhà trường.
          - Thiết lập tốt các mối quan hệ với cộng đồng.
          - Tăng cường công tác quản lý trong nhà trường ngày một tốt hơn.
IV/ CÁC CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG.
1. Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục học sinh.
Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục toàn diện, đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức và chất lượng văn hoá. Đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học sinh phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình và đối tượng học sinh. Đổi mới các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể, gắn học với hành, lý thuyết với thực tiễn; giúp học sinh có được những kỹ năng sống cơ bản.
Người phụ trách: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách tổ chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn.
2. Xây dựng và phát triển đội ngũ.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên đủ về số lượng; có phẩm chất chính trị; có năng lực chuyên môn khá giỏi; có trình độ Tin học, ngoại ngữ cơ bản, có phong cách sư phạm mẫu mực. Đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
Người phụ trách: Ban Giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn
3. Cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục.
Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị giáo dục theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá. Bảo quản và sử dụng hiệu quả, lâu dài. Luôn có kế hoạch tu sửa và bổ sung kịp thời để đáp ứng nhu cầu dạy và học.
Người phụ trách: Ban Giám Hiệu, kế toán, nhân viên thiết bị, nhân viên bảo vệ.
4. Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.
Triển khai rộng rãi việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy, xây dựng phòng học liệu điện tử, thư viện điện tử…Góp phần nâng cao chất lượng quản lý, dạy và học. Động viên cán bộ, giáo viên, NV tự học hoặc theo học các lớp bồi dưỡng để sử dụng được máy tính phục vụ cho công việc.
Người phụ trách: Phó Hiệu trưởng, tổ công tác công nghệ thông tin.
5. Huy động mọi nguồn lực xã hội vào hoạt động giáo dục.
- Xây dựng nhà trường văn hoá, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Huy động được các nguồn lực của xã hội, cá nhân tham gia vào việc phát triển Nhà trường.
+ Nguồn lực tài chính:
 - Ngân sách Nhà nước.
- Ngoài ngân sách “ Từ xã hội, PHHS…”
          - Các nguồn từ giảng dạy, dịch vụ của Nhà trường
+ Nguồn lực vật chất:
- Khuôn viên trường, phòng học, phòng làm việc và các công trình phụ trợ.
- Trang thiết bị giảng dạy, công nghệ phục vụ dạy - học.
- Người phụ trách: BGH, BCH Công đoàn, Ban đại diện CMHS.
6. Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm xã hội :
- Xây dựng thương hiệu và tín nhiệm của học sinh, phụ huynh học sinh và xã hội đối với Nhà trường.
- Xác lập tín nhiệm thương hiệu đối với từng cán bộ giáo viên, NV, học sinh và PHHS. Duy trì và giữ vững đạt chuẩn Quốc gia sau khi được công nhận.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng truyền thống Nhà trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên đối với quá trình xây dựng thương hiệu của Nhà trường.
V/ TỔ CHỨC THEO DÕI, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH.
1. Phổ biến kế hoạch chiến lược:
          Kế hoạch chiến lược được phổ biến rộng rãi tới toàn thể cán bộ giáo viên, CNV nhà trường, cơ quan chủ quản, PHHS, học sinh và các tổ chức cá nhân quan tâm đến nhà trường.
2. Tổ chức:
          Thành lập ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch chiến lược đồng thời là bộ phận chịu trách nhiệm điều phối quá trình triển khai kế hoạch chiến lược. Điều chỉnh kế hoạch chiến lược sau từng giai đoạn sát với tình hình thực tế của nhà trường.
3. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược
- Giai đoạn 1: Từ năm 2010 – 2013
- Giai đoạn 2: Từ năm 2013 -  2015
- Giai đoạn 3: Từ năm 2015 – 2020
4. Đối với Hiệu trưởng:
          Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch chiến lược tới từng cán bộ, giáo viên, NV nhà trường. Thành lập Ban Kiểm tra và đánh giá thực hiện kế hoạch trong từng năm học.
5. Đối với Phó Hiệu trưởng:
          Theo nhiệm vụ được phân công, giúp Hiệu trưởng tổ chức triển khai từng phần việc cụ thể, đồng thời kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất những giải pháp để thực hiện.
6. Đối với tổ trưởng chuyên môn và các đoàn thể :
          Tổ chức thực hiện kế hoạch trong tổ chuyên môn, tổ chức đoàn thể, kiểm tra đánh giá việc thực hiện kế hoạch của các thành viên. Tìm hiểu nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.
7. Đối với cá nhân cán bộ, giáo viên, CNV:
          Căn cứ kế hoạch chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch công tác cá nhân theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện  theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch đề ra.
          Trên đây là kế hoạch chiến lược phát triển trường trung học cơ sở Minh Thạnh  - giai đoạn 2010-2015, tầm nhìn đến năm 2020 đã được điều chỉnh. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các cấp lãnh đạo, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và học sinh. Xin chân thành cảm ơn.
 
Nơi nhận:
  • PGDĐT;
  • Các tổ CM, đoàn thể;
  • Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 NGUYỄN THỊ MINH HỢI
                                                                                                 
 
 
DUYỆT CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN DẦU TIẾNG
 
Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay89
  • Tháng hiện tại5,558
  • Tổng lượt truy cập2,511,941
Liên kế hữu ích
Thể thức văn bản hành chính
Văn bản pháp luật của bộ giáo dục và đào tạo
Tài nguyên giáo dục và học liệu
Violympic
Bộ giáo dục và đào tạo
Thăm dò ý kiến

Thông tin bạn cần cung cấp từ website là gì?

Đối tác
Nukviet edu
Vinades
Trang thông tin điện tử huyện Dầu Tiếng
Phần mềm quản lý phổ cập Giáo dục
Trường THCS Minh Thạnh
Địa chỉ: Xã Minh Thạnh, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: ( 0274) 3545064

Mail:lanntminhthanh@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây